Laden...
FPA

FPA Kompas - Pro Persona

Kompas is een specialistische afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die met de strafrechter in aanraking gekomen zijn. Deze heeft besloten dat een klinische psychiatrische behandeling moet plaatsvinden. Dat kan op basis van vermoedens tijdens het verblijf in een penitentiaire inrichting, bijvoorbeeld een gevangenis. Ook kan al vastgesteld zijn dat behandeling nodig is in een psychiatrisch ziekenhuis.

Het doel van de behandeling is drieledig:

1. vermindering van de psychische problemen;

2. voorkómen van herhaling delictgedrag;

3. terugkeer in de maatschappij naar een vervolgvoorziening of zelfstandige huisvesting zonder delictgedrag.