Laden...
FPK

FPK Rotterdam

De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is onderdeel van Fivoor. Bij de Forensische Psychiatrische kliniek (FPK) Rotterdam worden mensen behandeld met problemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de mensen hierdoor in aanraking gekomen met justitie. De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via de reguliere psychiatrie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden.