Laden...
NVvP

Richtlijnen psychiaters

Richtlijnen vormen de vertaling van wetenschappelijke kennis naar het klinisch handelen; ze zijn een belangrijk instrument voor het op niveau brengen en houden van de professionele kwaliteit van de psychiater. Dit vraagt niet alleen een deugdelijke ontwikkeling van richtlijnen, maar ook de implementatie ervan en een vorm van toetsing van het professionele handelen, bijvoorbeeld bij kwaliteitsvisitatie. Richtlijnen zijn een integraal onderdeel van zorgstandaarden.