Laden...
De Nederlandse GGZ

Verslavingskunde Nederland

De ambitie van verslavingskunde Nederland is verslavingsproblematiek voorkomen en mensen beter bereiken en behandelen. Verslavingszorg brengt kennis en kunde bij elkaar in acht programmalijnen: onderzoek en opleiding, sociale inclusie, innovatie, preventie en vroegsignalering, jeugdverslavingszorg, uniforme werkwijzen, zorg en veiligheid en datamanagement. Onder Verslavingskunde Nederland functioneert een Programmalijn Zorg en Veiligheid waarin met name de forensische zorg wordt afgestemd.

Het EFP participeert in het Kennisknooppunt Zorg en Veiligheid, een overleg onder de Programmalijn Zorg en Veiligheid. Hierin worden ontwikkelingen op elkaar afgestemd.

De State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving is een onderzoek van onder andere Verslavingskunde Nederland naar de kennis over en behoeften op het gebied van herkenning, behandeling en begeleiding van cliënten met een (ernstige) psychiatrische aandoening en comorbide verslaving. Deze is hier te vinden.