Laden...
Verslavingskunde Nederland

Programmalijn Onderzoek en Opleiding

Deze programmalijn draagt bij aan kennis- en vaardighedenontwikkeling binnen de
verslavingszorrg en aanpalende sectoren. Dat gebeurt door middel van stimuleren en faciliteren van (verdergaande) samenwerking tussen relevantie partijen op het gebied van onderzoek en opleidingen.